Siła kooperacji ukazuje się podczas szkoleń firmowych

Posted on 07/05/2020 8:25am

W każdym społeczeństwie, na wszystkich płaszczyznach, pod każdą szerokością geograficzną, tam, gdzie słońce zachodzi wcześniej i tam, gdzie słońce świeci do późna, w każdym z takich lokalizacji nie ma rozwoju, kooperacji bez grupy osób, którzy są ze sobą związani i nastawieni na zdobycie takiego samego celu. W każdym miejscu na świecie ludzie są zmuszeni ze sobą kooperować, by coś zdobyć. To jedno z najpoważniejszych zadań naszego gatunku.
zespół
Author: COD Newsroom
Source: http://www.flickr.com
Wiedzą to zwierzęta i to te najmniejsze z nich. Weźmy przykładowo mrówki czy pszczoły, dzięki dyscyplinie i współpracy są w stanie osiągać niecodzienne wyniki. Z tych większych zwierząt wiemy, jak wspaniale potrafią z nami współdziałać psy. Dobrze się odnajdują w grupie, istotna jest dla nich hierarchia i różnorodne zadania, które realizują z odpowiednim szacunkiem. Są, co prawda wśród zwierząt takie okazy, które bez grupy realizują się najbardziej korzystnie, przykładowo do tej grupy należą, koty. Za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest ich rozwój. Psy są zwierzętami stadnymi, koty preferują samodzielny tryb życia, stąd ich niechęć do kolaboracji, niezdolność podporządkowania się człowiekowi.
Człowiek to jednakże istota społeczna, z jednej strony nie potrafimy obejść się bez innych ludzi, po drugie jesteśmy uczulenie na opinie innych osób. Czujemy, iż możemy sobie poradzić sami, ale w tym samym momencie wiemy, że duża część naszych planów nie jest możliwa do osiągnięcia pojedynczo. Wpływ ma na nas tak zwane zwierciadło społeczne, co oznacza opinie innych osób na temat tego, co robimy, jak się prezentujemy, jak postępujemy. Nie jesteśmy realni bez innych przedstawicieli naszego gatunku. Odpowiednio rozumieją to dyrektorzy firm, w których dobrze działająca współpraca całego zespołu to dość często najistotniejszy wyznacznik realizacji wszelkich zadań. Aby tego dokonać potrzebne są dobre szkolenia np takie:


praca zespołowa
Author: COD Newsroom
Source: http://www.flickr.com
Teambuilding to wyznacznik najbardziej profesjonalnej grupowej kooperacji, w ramach której każdy z uczestników poznaje swoje mocne i słabe strony. Takie szkolenie oraz pozostałe szkolenia hr kreująintegrację i więź grupy, pozwalają wydobyć z każdego członka grupy najważniejsze spośród tego typu zachowań. W zależności od osoby, jeden człowiek jest bardziej skłonny do tego typu kolaboracji, inna osoba mniej. Wiadomo, odpowiedzialne są za to geny i wychowanie (a także inne kwestie, doświadczenia życiowe), jednakże pewnym jest, że każdy z nas jest wyposażony w instynkt grupowy, jaki można wykorzystać w najlepszym momencie.

Tags: Szkolenia HR, Teambuilding