Rodzaje szkoleń BHP

Posted on 07/09/2017 12:48pm

Rozróżnia się wstępne a także okresowe instruktaże BHP. Bez wstępnego szkolenia BHP pracobiorca nie powinien przystąpić do wykonywania pracy. Obowiązek zrealizowania instruktaży dotyczy też pracodawcy. Instruktażowi BHP w przedsiębiorstwie podlegają wszyscy zatrudnieni, bez względu na stanowisko i typ wykonywanej pracy. Obowiązek tenże dotyczy też osób zaangażowanych na podstawie umów prawa cywilnego jak także samego chlebodawcy.


szkolenie
Author: Steve Jurvetson
Source: http://www.flickr.com
Regulacje prawa pracy przewidują 2 typy szkoleń BHP: wstępne a także okresowe. Pierwsze szkolenie >> konferencje na mazurach chlebodawca zobligowany jest zrealizować przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownika nie wolno przyjąć do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji, a także dostatecznej znajomości prawa a także reguł Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Chlebodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracobiorcy w obszarze BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie > sala konferencyjna w warszawie wstępne musi składać się z instruktażu ogólnego.

W czasie instruktażu ogólnego zatrudniony powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi BHP znajdującymi się w regulaminie pracy. Również w
szkolenie
Author: University of the Fraser Valley
Source: http://www.flickr.com
trakcie tego instruktażu zatrudniony zaznajamia się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Czas warsztatów nie powinien być krótszy niż 90 minut. Instruktaż stanowiskowy, jak nazwa uwypukla, musi odbyć się na stanowisku pracy. W jego czasie pracobiorca zapoznaje się z metodami bezpiecznego realizowania pracy, zagrożeniami występującymi na tymże stanowisku jak też sposobami ochrony przed nimi. Czas trwania szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy oraz występujących na stanowisku zagrożeń.


Szkolenia periodyczne realizowane są w trakcie zatrudnienia. Mają one na celu usystematyzowanie uzyskanej już wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie z nowymi przepisami. Częstotliwość szkoleń uzależniona jest od rodzaju i warunków realizowanej pracy. Mogą one być realizowane w formie kursu lub samokształcenia kierowanego. Odbycie instruktażu przez pracownika musi być odnotowane pisemnie jak też przechowywane w jego aktach osobowych. Żeby znaleźć interesujące cię instruktaże starczy wbić w internecie: szkolenia BHP w Poznaniu ewentualnie szkolenia BHP we Wrocławiu.

Tags: praca, szkolenie, zatrudnienie