Przeprowadzenie inwentaryzacji nie tylko jako ustawowy obowiązek

Posted on 18/08/2017 9:48am

W ostatnim dniu każdego roku obrotowego właściciel firmy jest zmuszony do dokonania inwentaryzacji składników aktywów oraz pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej oraz jasno udokumentowanej sytuacji majątkowej jednostki i jej wyniku finansowym.

stos dokumentów
Author: Dvortygirl
Source: http://www.flickr.com
Każda jednostka powinna dysponować regulaminem inwentaryzacji, który stanowić może część polityki rachunkowej lub oddzielną regulację wewnętrzną- Mercomp. Taka instrukcja inwentaryzacji zawierać musi następujące elementy: zakres inwentaryzacji (dopasowany do specyfiki konkretnej jednostki), sposób dokonywania inwentaryzacji, rodzaje i termin inwentaryzacji, sposób porządkowania zadań dotyczących inwentaryzacji, wskazanie osób do przeprowadzenia inwentaryzacji łącznie z określeniem odpowiedzialności w tym zakresie, zasady powoływania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, zasady weryfikacji i rozliczania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych i obiegu tych dokumentów.

Jak wynika już z przedstawionych informacji przedsiębiorca może powierzyć obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji kierownikowi jednostki (ale nie w przypadku inwentaryzacji w formie spisu z natury). W takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku będzie powierzona innej osobie za jej zgodą powinno się przekazać odpowiedzialność na piśmie. By właściwie przeprowadzić inwentaryzację musimy znać obowiązujące terminy i sprawdzone metody przeprowadzenia inwentaryzacji, które przewidywane są w ustawie.


narada w firmie
Author: Asamblea Nacional del Ecuador
Source: http://www.flickr.com
Prócz przekazania obowiązku dokonywania inwentaryzacji kierownikowi jednostki można również skorzystać z usługi firmy specjalizującej się w tym zakresie, jak również można sięgnąć po programy udostępniane w internecie. Ewidencja online może pomóc rozwijać biznes poprzez spisywanie procesów mających związek z zarządzaniem majątkiem, a następnie ich analizę i optymalizację w pewnych obszarach- kliknij.

Tags: biznes, Zasady, firma, elementy, przedsiębiorca, działy