Przepisy związane z BHP, a więc co jest ważne w zakładach pracy

Posted on 16/08/2018 7:14am

Postępując w zgodzie z kodeksem pracy zatrudniony pracownik, ale też właściciel firmy powinien przestrzegać przepisów dotyczących komfortu i tego, by praca odbywała się w odpowiednich warunkach.

praca na wysokości
Author: André Hofmeister
Source: http://www.flickr.com
Każda osoba, która jest zatrudniona na danym stanowisku pracy musi znać przepisy ,które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy na konkretnym stanowisku. Kodeks pracy odgórnie nakazuje do przestrzegania tych przepisów poszczególnych pracowników. Idąc dalej, nakłada on na osoby zatrudnione obowiązek uczestniczenia w szkoleniach dotyczących przepisów BHP. Z kolei pracodawcy (zobacz e faktury) powinni dopilnować, aby pracownicy brali udział w tych szkoleniach. Dużo przedsiębiorstw organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakresie.Ale na rynku działają też firmy, które na zlecenie pracodawcy mogą tego typu szkolenie przeprowadzić. Pracodawcy (zobacz misja firmy) z Warszawy szybko odnajdą tego rodzaju instytucje, korzystając z pomocy sieci. Jak można tego dokonać? Wystarczy w wyszukiwarkę internetową wpisać frazę „BHP Warszawa”. Firm świadczących usługi BHP Warszawa które oferuje jest naprawdę sporo, w efekcie każdy pracodawca ma szansę na znalezienie oferty najbardziej korzystnej cenowo- .

Każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom takie warunki pracy, aby były one zgodne z zasadami które będą dotyczyły bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak naprawdę rolą pracodawcy jest także pilnowanie, aby zatrudnieni przez niego ludzie tych przepisów przestrzegali, aby brali udział w organizowanych szkoleniach oraz kursach z zakresu przepisów BHP. Przeprowadzenie okresowych szkoleń z zakresu przepisów BHP jest czymś niezwykle naturalnym.

praca przy komputerze
Author: Libertic
Source: http://www.flickr.com
Zorganizowanie szkoleń leży także w interesie pracodawców, a poszczególni pracownicy muszą go przejść. Każdy wypadek przy pracy, który był konsekwencją nieprzestrzegania lub nieznajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika może mieć przykre konsekwencje i dla pracownika, i dla pracodawcy. Tak naprawdę postępując z kodeksem żaden pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, jeśli pracodawca zapomniał przeszkolić go z aktualnych na wybranym stanowisku zasad BHP- . Zapoznanie z tymi zasadami musi być wliczone w czas pracy danej osoby.

Tags: przepisy, pracownicy, bezpieczeństwo i higieny pracy