Najważniejsze informacje na temat metodologii cobit, jakie zalety może przynieść dla przedsiębiorstwa jej zastosowanie.

Posted on 29/01/2019 2:50pm

Zarządzanie różnymi technologiami i procesami wymaga często właściwego podejścia. Można oczywiście wszystko robić bez pomysłu czy odpowiedniej metodyki, ale postępowanie takie mało kiedy da odpowiedni rezultat.


metodologia cobit
Author: Intel Free Press
Source: http://www.flickr.com
W przypadku infrastruktury informatycznej rosnącą popularność zaczęła zdobywać metodologia Cobit, coraz chętniej wykorzystywana na przykład przez audytorów i managerów IT. Metoda ta wymyślona została przez profesora Erik Guldentopsa, który w roku 1994 opracował powyższy standard i przyczynił się do jego popularności. Od tamtych lat Cobit miał już pięć wersji, w których coraz dokładniej doprecyzowano wszystkie jego założenia i wykonano szereg przydatnych narzędzi. Najnowsze wydanie wyszło w roku 2012, i nazywane jest po prostu Cobit 5. Podczas tych kilkunastu lat do tej metodologii zaczęło się przekonywać wielu wybitnych specjalistów z branży IT, którzy mieli zresztą istotny wpływ na ewolucję tej metodologii. Przez to jest ona bardziej rozpoznawalna, a tym samym coraz częściej używana.

W praktyce metodologia Cobit złożona jest z czterech najważniejszych procesów łączących cele biznesowe i procesy które zachodzą w firmie z działalnością IT. Pierwszym z nich jest organizacja i planowanie, tu przede wszystkim należy skupić się na tym, żeby odpowiednio zamodelować i złączyć elementy informatyczne, organizacyjne i biznesowe, i przedstawić je pod wspólną postacią.


szkolenie
Author: Root Impact
Source: http://www.flickr.com
Następnym obszarem IT, opisywanym przez Cobit jest wdrożenie i zakupy, czyli innymi słowy dostarczenie i wykonanie kompleksowej programowej i sprzętowej infrastruktury, jaka jest potrzebna do realizacji założonych wymagań i celów. Etap kolejny to wspieranie i dostarczanie, tu rola działu IT będzie się przejawiać przede wszystkim w pomocy użytkownikom korzystającym z infrastruktury. Jako ostatni obszar wymienia się monitorowanie, tu z kolei najistotniejsze jest precyzyjne ocenienie, jak bardzo wprowadzone zmiany przyczyniły się do poprawy funkcjonowania firmy w obszarach, w jakich je wykonano.

Zaciekawił Cię ów wpis? To fantastycznie! Nowe równie zajmujące treści znajdziesz pod poniższym odnośnikiem - tam czeka na Ciebie dalszy ciąg.

/J]

Tags: firma, proces