PIT 2016 – jak wykorzystać ulgę prorodzinną w zeznaniu podatkowym?

Posted on 30/09/2021 7:24am

Rozliczenie PIT 2016 razem z dzieckiem jest przeznaczone dla opiekunów, którzy samodzielnie wychowują swoje dzieci. W ten sposób będą oni mogli zaoszczędzić i obniżyć podatek, jeśli tylko wypełnią wszelkie konieczne formalności.
Author: Wawel Service
PIT 2016 z ulgą na dzieci może zostać użyty przez osoby, które rozliczają się poprzez formularz PIT-37, a także PIT-36 dla przedsiębiorców z rozliczeniem ogólnym. Mogą z niej skorzystać rodzice albo opiekunowie prawni wychowujący dziecko samodzielnie, którzy wykazują stan cywilny jednoznacznie mówiący o tym, że dziecko wychowywane jest bez pomocy partnera. Rodzicem samotnie wychowującym dziecko może być również osoba pozostająca w małżeństwie, jeżeli tylko wykaże, że współmałżonek nie dysponuje prawami rodzicielskimi lub odbywa karę pozbawienia wolności. Za osoby wychowujące dziecko samotnie nie można uznać jednak rodziców, którzy żyją wspólnie w konkubinacie – w tym przypadku oboje zatracają prawo do wspólnego rozliczenia PIT 2016 wraz z dzieckiem.Ulga znajduje zastosowanie tylko dla dzieci, które się uczą i nie przekroczyły jeszcze 25. roku życia. Prawo do obniżenia traci się w momencie, gdy dziecko kończy 25. rok życia lub zawiera związek małżeński.

Zaintrygował Cię nasz wpis? W takim razie najedź na link referencyjny (https://www.secretclient.com/aktualnosci/) i ciesz się kolejnymi newsami. W razie pewnych wahań - zwróć się do nas.

Jako że ulga naliczana jest miesięcznie, można ją jednak naliczyć za miesiące wcześniejsze aż do chwili, w której traci się prawo do niej. Najważniejsze jest, aby przez chociaż jeden dzień okresu rozliczeniowego sprawować samodzielną opiekę nad dzieckiem. Wysokość kwoty zwrotu jest uzależniona również od ilości dzieci i progresywnie wrasta wraz z każdym kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na wszystkie dzieci należy ostatecznie dodać do siebie – wtedy poznamy faktyczną kwotę, którą możemy potrącić od podatku.

W tym artykule znajdziesz interesujące informacje, ale odszukaj ponadto (https://www.traple.pl/o-nas) pozostałe artykuły na ten temat. Zapewne będą ciekawe.rodzina
Author: Imágenes Gratis Online
Source: http://www.flickr.com
Rozliczenie PIT 2016 na ulgowych zasadach nie przysługuje osobom, które przekraczają określoną kwotę rocznego dochodu. W przypadku osób wychowujących jedno dziecko jest to 56 tysięcy dochodu rocznego. Z prawa tego nie wolno również skorzystać, jeżeli dziecko podjęło pracę opodatkowaną na zasadach ogólnych, a uzyskany z niej dochód był wyższy niż 3089 zł – nie wliczają się w to jednakże dochody uzyskane z najmu lub zbycia nieruchomości, które są objęte ryczałtem. Pełna oferta: rozliczenie pit 2016.

Tags: dziecko, prawo, rozliczenie