Akcje koncernu Lotos na giełdzie

Posted on 06/06/2020 7:41am

Giełda Forex to rynek walutowy mający charakter hurtowy w ramach którego banki centralne, ogromne korporacje międzynarodowe, rządy państw jak i przedsiębiorcy instytucjonalni z całego globu wymieniają waluty 24 godziny na dobę przy pomocy sieci telefonicznych, łączy informatycznych łączy jak i systemów informacyjnych. Forex to największy rynek na świecie.
giełda
Author: Przemek Zawadzki
Source: http://www.flickr.com
Szacowane dzienne obroty w IV 2013 wynosiły ok. 5,3 bilionów $. W 2012 roku najpopularniej wymienianymi walutami według kolejności były: $, euro, jen a następnie funt szterling.Rynek ten otwarty jest 24 godziny na dobę, poza weekendami, tj. od otworzenia giełdy w Sydney w poniedziałek, aż do zamknięcia handlu w New Yorku w piątek. Atutem tego rynku jest jego ogromna płynność która powoduje, iż sprzedaż albo kupno dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi kłopotu, poza przypadkami zleceń zbyt małych albo specyficznych, zależnie od brokera prowadzącego daną transakcję.Grupa Lotos S.A. jest koncernem naftowym działającym w Polsce i poza jej granicami. Zajmuje się wydobyciem oraz przerobem ropy naftowej. Prowadzi również sprzedaż hurtową oraz detaliczną najwyższej jakości materiałów naftowych.

Koniecznie zweryfikuj ofertę (https://www.systempartnerski.pl/wydawcy) odnoszące się do zbioru analogicznych tekstów. Są one umieszczone na innym tego rodzaju serwisie - zobacz je!

Grupa Lotos to jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce. Podstawowym aktywem Grupy Lotos jest gdańska rafineria. Jest ona jedną z najbardziej wydajnych rafinerii na naszym kontynencie. Spółka produkuje i dostarcza m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwa lotnicze jak i ciężki olej opałowy. Koncern specjalizuje się również w wytwarzaniu i dystrybuowaniu olejów smarowych i asfaltów.

waluta
Author: Ervins Strauhmanis
Source: http://www.flickr.com
Akcje LOTOS od IV 2005 roku są notowane na GPW w Warszawie - . Od X 2009 roku spółka jest uczestnikiem pierwszego w Europie Wschodniej indeksu firm RESPECT Index na GPW. Na koniec grudnia 2014 roku akcje Lotos w największym stopniu posiadał Skarb Państwa z udziałem 53,2% w strukturze kapitału zakładowego. ING OFE posiadał 8,6% wszystkich akcji. Żaden z pozostałych akcjonariuszy nie miał powyżej 5% akcji.
Należy mieć jednak na uwadze, że 9 stycznia 2015 roku Sąd (skorzystaj z - pomoc radcy prawnego Oleśnica) Rejonowy w Gdańsku wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Lotos. Koncern wyemitował w tamtym czasie 55 mln nowych akcji - po cenie emisyjnej 18,1 zł.Obecnie nie jest znana dokładna struktura akcjonariatu, a szczególnie potencjalna zmiana udziału Skarbu Państwa czy ING OFE, jednakże w objęciu emisji spory udział miał prawdopodobnie Skarb Państwa, który już sporo wcześniej deklarował użycie wszystkich, przysługujących mu praw poboru. Po wytworzeniu nowej emisji kapitał zakładowy spółki podzielił się na 184 873 362 akcji.

Tags: benzyna, waluty, giełda, notowania